Organisatie

Iedereen is als individu welkom om deel te nemen aan deze demonstratie. Alle vrijheids- bewegingen die zich verzetten tegen de corona maatregelen zijn welkom om deel te nemen. Deze demonstratie is niet door een specifieke beweging georganiseerd maar is een collectief van het Nederlandse volk. Aanmelden is niet nodig.

Doel van de demonstratie

Onze overheid schendt op grote schaal en niet onderbouwd grondrechten en mensenrechten in het kader van veiligheid en gezondheid.
Wij vinden dat onze overheid niet meer in staat is ons land te besturen en dat onder geen beding van de grondwet mag worden afgeweken.

 • Wij eisen dat alle corona gerelateerde maatregelen en spoedwet per direct worden terug gedraaid.
 • Wij eisen het aftreden van Rutte en de Jonge in verband met opzettelijk in gevaar brengen van de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid van onze bevolking.
 • Wij eisen het aftreden van het Feike Siebkema in verband met belangen binnen de farmaceutische industrie.
 • Wij eisen vernietiging van de International Health Regulations welke de Word Health Organisation te veel macht geeft over de bevolking.
 • Wij eisen beëindiging van de samenwerking met de World Health Organisation en eisen een strafrechtelijk onderzoek naar deze organisatie.
 • Wij eisen openheid van OMT welke nu in het geheim achter gesloten deuren adviezen uitbrengen onder de IGR/IHR 2017 wetgeving.
 • Wij eisen een bindend referendum.
 • Wij eisen openheid van de overheid. (Wet Openbaar Bestuur per direct weer in werking stellen)
 • Wij eisen dat medicijnen beschikbaar komen op de 1e lijn ter beoordeling van de 1e lijn medisch professionals zoals huisartsen. (o.a Hydrocychloroquine)
 • Wij eisen dat SARS-CoV-2 per direct van de lijst A (Ebola, Anthrax) van het RIVM wordt gehaald.
 • Wij eisen onafhankelijk onderzoek naar optreden van justitie richting burgers tijdens demonstraties tegen de staat.

Locatie en tijdstip

Op zondag 23 Augustus gaan we samen naar het Malieveld in Den Haag.
We zullen starten om 14.00 uur en de demonstratie zal eindigen om 16.00.

Melding bij de gemeente

Samenkomsten, vergadering en betogingen organiseren mogen dat op grond van artikel 9 van onze grondwet. Het is een grondrecht en je hoeft er geen vergunning voor aan te vragen. Wel moet elke samenkomst, vergadering en betoging vooraf bij de gemeente aangemeld worden. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet openbare manifestaties (1988).

Op 3 Augustus is er melding gedaan van deze demonstratie bij de gemeente Haaglanden. Wij zullen op deze pagina informatie hierover aanvullen wanneer deze beschikbaar komt.

Algemene huisregels

Wij vragen een ieder die participeert aan deze demonstratie het volgende in acht te nemen om een rustig en ordelijk verloop te waarborgen.

Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen:
– Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen.
– Glaswerk
– Fakkels en/of vuurwerk
Geef elkaar de ruimte.
Alcohol word niet toegestaan.
Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom de demonstratie zullen van het terrein verwijderd worden.

Verbinden

Natuurlijk is iedereen welkom en hoef je geen lid te zijn van een groep.

In het kader van verbinden;
Op Facebook zijn er vele groepen die opstaan voor onze vrijheid en willen deze graag aan elkaar verbinden. Samen staan we sterk!
Wij vragen alle groepen op Facebook of andere kanalen mee te doen aan de aankondiging van deze demonstratie. Wij vragen jullie deze demonstratie te promoten door deze prominent boven aan te zetten als aankondiging. Hierdoor word deze demonstratie goed zichtbaar voor het grote publiek.
Alle groepen die dat doen zullen wij hieronder kenbaar maken. Op deze manier ontstaat er een mooie verbinding tussen alle groepen.

Op alfabetische volgorde:

anti lockdown : https://www.facebook.com/groups/195305258430969/
corona-demonstratiegroep twente: https://www.facebook.com/groups/571253377133769/
DeBuren: https://www.facebook.com/DeBurenActies/
Durf #NEE te zeggen : https://www.facebook.com/groups/1263109244026688/
Demonstratie voor de Vrijheid: https://www.facebook.com/groups/273203227282670/
Leg Vlaanderen Plat : https://www.facebook.com/groups/1257478634395342
Ministry against Fact-checking : https://www.facebook.com/groups/576028706666212/
Nederland in opstand (NIO): https://www.facebook.com/groups/974378129606466/
NEE tegen 1,5 meter : https://www.facebook.com/groups/195305258430969/
Nieuw Nederlands Nationalisme: https://www.facebook.com/groups/974959496289172/
One for freedom : https://www.facebook.com/groups/978506075898192/
Gele Hesjes NL : https://www.facebook.com/groups/357019281711886/
Robin Hoods : https://www.facebook.com/groups/1155661034809924/
Vecht tegen Onrecht (VTO): https://www.facebook.com/groups/2588672541188417/
Viruswaarheid (Viruswaanzin): https://www.facebook.com/groups/Viruswaanzin/
Wakker: https://www.facebook.com/wakker2020/
Wakkere wereld en nu : https://www.facebook.com/groups/865845073874348/
Wij stemmen Rechts : https://www.facebook.com/groups/232366664700491/

Hebben we jouw groep, pagina of communicatie kanaal hier nog niet staan laat het ons dan even weten op info@staopvoorvrijheid.nl

.

.

Demonstratie Viruswaanzin goedgekeurd. ‘Dag van de Democratie op 1 Augustus 2020

Viruswaanzin heeft goedkeuring gekregen van de Gemeente Den Haag om de demonstratie van zaterdag 1 augustus a.s. door te laten gaan. Het thema van de demonstratie is ‘De Dag Van De Democratie’. Twee eerdere demonstraties die waren aangevraagd werden op het laatste moment verboden.

Waarom deze demonstratie?

Medio maart 2020 ging Nederland in een gedeeltelijke lockdown om overbezetting op de IC’s te voorkomen en om de curve af te vlakken. We stonden als bevolking achter onze overheid in deze vergaande beslissingen en offerden tijdelijk een deel van onze vrijheden in ter bescherming van onze naasten.

Afbrokkelend draagvlak: geen gedegen onderbouwing, geen noodzaak

Inmiddels zijn we ruim 4 maanden verder en zijn met de 1,5 meter-regel en het verplichte mondkapje in het OV, nog altijd verstrekkende vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht. Dit terwijl er al maanden nauwelijks meer sprake is van nieuwe ziekenhuisopnames en nieuwe patiënten op de IC’s. De noodzaak om nog maatregelen te hebben is er niet. Zeker aangezien de maatregelen die nog van kracht zijn geen gedegen wetenschappelijke onderbouwing hebben en ook geen bewezen effect. Logischerwijs brokkelt het draagvlak voor deze maatregelen dan ook in rap tempo af.

Toch spoedwet

Ondanks dit alles dreigen de maatregelen verankerd te worden in een spoedwet. Een wet waarin de minister carte blanche krijgt om naar eigen inzicht maatregelen in te voeren zonder dat daarvoor instemming van het parlement nodig is. En, waarin burgers fundamentele vrijheden en rechten ontzegd worden op straffe van hoge boetes. Zelfs voor kinderen.

Mondkapjes: geen bescherming, wel gevaarlijk voor drager

Naast de dreigende komst van de spoedwet, dreigt er ook nog eens een mondkapjesplicht te worden ingevoerd. Ook voor deze maatregel is geen bewijs van de werking en het effect. Wel zijn er diverse onderzoeken waaruit blijkt dat het dragen van een mondkapje kan zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen bij de drager. Logisch, want de drager krijgt minder zuurstof binnen en tegelijkertijd meer schadelijke koolstofdioxide. 

Zomerreces

Terwijl dit alles het land verdeeld, kwetsbaren nog altijd beperkt worden in hun omgang met geliefden, ondernemers vechten voor hun voortbestaan, de economische schade elke dag groter wordt en de bevolking door de media in een angstgreep wordt gehouden met misleidende informatie over besmettingen en een mogelijke tweede golf, vieren onze ministers en het parlement zomerreces. 

Signaal: beëindig maatregelen, spoedwet van tafel

Op de Dag van de Democratie vieren we daarom onze vrijheid en geven we een duidelijk signaal af aan onze volksvertegenwoordiging: de maatregelen dienen per direct beëindigd te worden en de spoedwet dient onvoorwaardelijk van tafel te verdwijnen. De democratie en onze vrijheid mag niet worden afgepakt en ingeperkt.  

Programma

De Dag van de Democratie vindt plaats op zaterdag 1 augustus van 14 tot 16uur op het Malieveld in Den Haag. Op het programma staan verschillende sprekers zoals: Willem Engel en Jeroen Pols. Meer namen worden snel toegevoegd.

De timing is niet toevallig. Op deze dag vindt in Berlijn ‘Das Ende der Pandemie – Der Tag der Freiheit’ plaats. Naar verwachting zullen hier ca 500.000 mensen opkomen voor hun vrijheid en grondrechten.

Geen zorgen gezondheidsrisico’s

De organisatie maakt zich geen zorgen over risico’s voor de volksgezondheid. De afgelopen maanden hebben er talloze demonstraties plaatsgevonden. Deze demonstraties hebben geen enkel effect gehad op ziekenhuisopnames of nieuwe patiënten op de IC’s. Momenteel wordt er een mediahype gecreëerd waarin ‘besmettingen’ en ‘een tweede golf’ de headlines domineren, zonder dat de essentiële context wordt geboden dat een positieve test niet hetzelfde is als een besmetting, dat de PCR-test niet betrouwbaar is, dat besmet zijn niet betekent dat je een patiënt bent of een gevaar bent en er geen sprake is van een oplopend aantal ziekenhuisopnames of patiënten op de IC.

Geen zorgen ongeregeldheden

Ook over mogelijke ongeregeldheden maakt de organisatie zich geen zorgen. Eerdere demonstraties waren verboden, dat is nu niet het geval. We staan schouder aan schouder met elkaar en de politie. Politieagenten hebben ook gewoon gezinnen en ervaren in hun eigen levens ook de nadelige effecten van de maatregelen. Bovendien staan we in nauw en goed contact met de politie Den Haag en gaan we ervan uit dat zij een positieve rol gaan spelen om er een prachtige middag van te maken. De Haagse politie is het gewend om grote demonstraties in goede banen te leiden.  

Kom ook! Kom samen!

Natuurlijk hopen we dat ook jij erbij bent ondanks de vakantieperiode. Kom niet alleen en neem familie en vrienden mee. Dit gaat ons allemaal aan.

Als je komt, laat het ons even weten via deze link.

Dat geeft ons gelegenheid om ook op de dag zelf nog met je te kunnen communiceren.

.

C

Coronamelder App Informatie

De Nederlandse coronavirus-app krijgt de naam CoronaMelder.

De app wordt vanaf vandaag getest door een groep van enkele honderden Twentenaren.

.

.

Daaruit moet blijken of de app gemakkelijk is te installeren en geen misverstanden oproept.

CoronaMelder

De naam CoronaMelder lekte eerder al uit. De Rijksoverheid had hiervoor al een domeinnaam vastgelegd, zo bleek uit speurwerk van beveiligingsonderzoeker Benjamin Broersma.

Hij kwam op het spoor dankzij een systeem voor beveiligingscerticaten. De sociale accounts @coronamelder en @coronameldernl bleken ook al te zijn geregistreerd.

Daarnaast bleek dat de domeinnaam coronamelder.com was geregistreerd door reclamebureau Roorda, dat meewerkt aan de introductie van de app.

Vanochtend werd de naam officieel bevestigd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, op dezelfde dag dat de proef in Twente van start gaat.

.

Enkele honderden inwoners van Twente zullen hieraan meedoen. Er wordt onder andere gekeken hoe de proefpersonen reageren op de meldingen dat ze in de buurt zijn geweest van een besmette persoon.

De app wordt een aanvulling op het werk van de GGD’s, om te achterhalen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Mogelijk ben je daarbij besmet geraakt en is het goed om op symptomen te gaan letten.

Ook kunnen mensen die de melding krijgen besluiten om in zelfisolatie te gaan.

Na een interne test bij de universiteit van Twente gaat het nu om een veldtest, onder een geselecteerd aantal gebruikers. Het is nog niet 100% zeker of heel Nederland de app daarna kan gaan gebruiken. Daarover beslist het kabinet volgende week. Bij de test zal ook worden gekeken of aan alle eisen op het gebied van veiligheid en privacy is voldaan.

Coronamelder-screenshots

.

Als alles goed verloopt krijgen we op 15 juli te horen wanneer de CoronaMelder-app officieel ingevoerd gaat worden. Het installeren van de app is vrijwillig; naar verwachting moet zo’n 60 procent van de Nederlanders de app installeren om nut te hebben.

Dat wordt nog een hele klus, want in de meeste landen blijft de adoptie van een soortgelijke app steken onder de 30 procent. Duitsland, Ierland, Zwitserland en Oostenrijk hebben al een corona-app waarmee ervaringen zijn opgedaan.

Uit de ervaringen met deze buitenlandse apps blijkt ook dat de tracking via Bluetooth ongeveer 10-15% van je batterijverbruik kost.

.

Coronamelder-dichtbij

.

De Nederlandse app maakt gebruik van de API van Apple en Google en is met respect voor je privacy gemaakt. Er wordt dus geen locatie vastgelegd, maar alleen een anonieme ID.

Verder is het zo dat je privégegevens niet worden vastgelegd en geüpload naar servers. Alleen als je besmet bent moet je dit melden en wordt dit (ook weer met behulp van een anonieme ID) vastgelegd in een centrale database, zodat er kan worden gekeken welke andere ID’s in de buurt zijn geweest.

Zie je het toch niet zitten qua privacy, dan kun je in de instellingen van je iPhone de schakelaar Blootstelling bijhouden uit zetten.

Je krijgt een melding als je minimaal 10 minuten dichtbij iemand in de buurt bent geweest. Ben je zelf besmet, dan kun je helaas niet meer helemaal anoniem blijven.

Als je jezelf op corona heb laten testen, ben je sowieso niet anoniem meer, omdat je langs het teststation moest. Blijk je positief te zijn getest, dan belt de GGD je en moet je een tijdelijk wachtwoord doorgeven aan de GGD-medewerker.

Die kan vervolgens een soort digitale ‘schakelaar’ omzetten waardoor jij direct een anonieme melding naar anderen kunt sturen zo valt in de app te lezen. Je kunt besmetting dus niet zelf spontaan melden in de app, zonder tussenkomst van de GGD.

Dit is gedaan om valse meldingen van grappenmakers te voorkomen.

.

Corona-app icoon

.

Stemmen over het appicoon! (nu gesloten)

Iedereen kon meebeslissen over het appicoon van CoronaMelder. Hiervoor zijn vier ideeën uitgewerkt, waaronder iets met de letter C, een schildje en twee iconen met virusachtige figuurtjes.

Stemmen was mogelijk via deze deze Twitter-poll (bij voorkeur met motivatie), maar deze is inmiddels gesloten.

Andere icoonideeën die zijn overwogen zie je hieronder. Blijkbaar hebben de Nederlandse vlag en de leeuw het niet gehaald.

.

Coronamelder-appiconen suggesties